Koning Willem Alexander
 vrije valkeniers vereniging

Start
Valkerij
Roofvogels
Activiteiten
Agenda 2013
Nieuws
Statuten         

 

Agenda 2013

Raadpleeg regelmatig deze pagina om op de hoogte te blijven.


 


- Jachtdag havik, hond en fret of slechtvalk

 

Lees onderstaand ter voorbereiding goed door!

 

 -Jachtdag valkerijvereniging Koning Willem Alexander -

 

Voor de aspiranten die voor de eerste maal een jachtdag meemaken volgt hier een overzicht van de Veld etiquette. Tevens ter herinnering voor de oud gediende.

 

We komen op een nieuwe locatie en vertegenwoordigen een oude traditie. Daar hoort natuurlijk enige mate van decorum bij uit beleefdheid voor de grondgebruiker/eigenaar dan wel de gastheer/jachtmeester die je heeft uitgenodigd.

 

Het is een algemene lijst aanwijzingen van gedrag, kleding en tableau.

 

 

Wat je vooral niet moet doen:

 

- in (fel) trainingspak of camouflage kleding verschijnen. Wel jagersgroen wax of  tweed

  en vooral geen spijkerbroek en gympen

- de jachtvogels en de valkerij beschamen. Wees proper; zorg dat uw   materiaal en 
  kleding schoon en verzorgd is (ook de transport kisten)

- gastheer of jachtmaat afzeiken als zijn/haar vogel iets mist
- zeggen dat jouw vogel veel beter jaagt
- de "popi-jopi"  uithangen
- teveel alcohol drinken 
- meerennen met of naar een vogel die een prooi gebonden/geslagen heeft
- luidruchtig te werk gaan

 


Wat je wel zou kunnen doen:


- op tijd aanwezig zijn

- je aan je mede jachtgenoten voorstellen

- gewoon jezelf zijn
- aspiranten kijken, observeren en luisteren
- niet vogelvoerende leden stok meenemen om het wild los te kloppen

- een attentie meenemen voor de gastheer
- bedank ze vriendelijk voor de uitnodiging aan het einde van de jacht en aspiranten zeg

  dat je er veel van geleerd hebt
- deel eens koek, koffie of een slokje malt whisky uit tijdens de jacht (of iets  anders wat  lekker is)

- aspiranten behulpzaam zijn, oudgedienden weten hoe het voelt je eerste prooi te slaan

- akte houders, u bent allen potentieel mentor; gedraag u daar naar 

 

 


Veldwerk regels:

 

-           telkens, bij elke nieuwe prooi, wordt afgesproken wie zijn/haar vogel laat gaan. de anderen houden hun vogel op de hand hoe groot de verleiding of kansen ook zijn.

 

-           bij het lossen roep je 'havik los' zodat anderen extra attent zijn om hun vogel, indien nodig, te beschermen.

 

-           geniet van de jachtvlucht, geef de vogel de ruimte. Ga niet direct tijdens de jachtvlucht als een dolle hond achter de vogel aanrennen.

 

-           beperk geroep en gefluit bij het terug naar de hand roepen van de vogel. Ze zijn visueel ingesteld. rust is geboden in het veld tijdens het jagen.

 

-           blijf onder de wind en uit het zicht van de pijp waar een konijn verwacht wordt te springen.

 

-           respecteer de fretjes.

 

-           niet stampend lopen en vrolijk kletsen tijdens het jagen. Alleen bij het drijven is geluid een optie.

 

-           niet vogelvoerende leden blijven achter de vogelvoerende en deze blijven weer achter de valkenier die zal gaan lossen.

 

-       wees beleefd tegen recreanten en beantwoord geduldig de vragen die ze stellen

 

 

 

Tableau leggen en verblazen:

 

Respecteer de oogst!

 

Het wild ligt op de linkerzijde (hart onder als het wild door een roofvogel is geslagen, hart boven als het een geweer was) en met de kop naar boven, ieder tiende stuk met de kop naar beneden zodat het tellen vlug gaat. Bovenaan ligt het fijnste wildbraad.

  

De strecke waar het tableau  ligt moet 'rein ' zijn;  een bed van takken bij voorkeur van naaldbomen, stenen plaats of schoon zeil. Is er een hoornblazer zal het wild dood geblazen worden als eerbetoon (heren neemt uw hoofddeksel af). Over het tableau heen stappen getuigt niet van respect en neem konijn en het haas altijd op bij de de achterste lopers.

 

Vergeet niet de konijnen te pekelen.

 

Verdeling van de oogst gebeurd naar rato. Eerst de gastheer, grondeigenaar/gebruiker vervolgens de jagers en restant onder de deelnemers die dat wensen (weten het wild schoon te maken en bereiden).

 

copyright: Stichting Vluchtbedrijf

Rob van Dipten


Heeft u iets te melden en wilt u dat delen met de leden stuur uw info naar: mail@koning-willem-alexander.eu 

De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school
De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school
De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school
De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school
De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school
De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school
De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school
De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school
De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school
De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school
De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school
De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school